Nordic Choice Hotels

De over 170 hotellene i kjeden markedsføres i det nordiske markedet under kjedenavnene Comfort Hotels, Quality Hotels, Quality Resort Hotels, Clarion Hotels, Clarion Collection Hotels og Nordic Hotels & Resorts. Hver kjede dekker ulike behov. For eksempel tilbyr Clarion Collection-hotellene bl.a. gratis kveldsmat og en egen salong med tanke på de som bor ofte på hotell. Quality-hotellene har spesialisert seg på kurs- og konferansegjester. Booking skjer på www.nordicchoicehotels.no Akkurat som flyselskapene opererer Nordic Choice Hotels med flytende priser som varierer fra dag til dag, hvilket betyr at de rimeligste rommene blir solgt først. Det vil derfor lønne seg at du bestiller hotellrom så tidlig som mulig for å få best pris. Du kan også benytte deg av disse prisene når du reiser privat i hele Skandinavia. Husk at rebatten regnes ut fra gjeldende pris, ikke veiledende. Kontaktperson hos Nordic Choice Hotels: Anne Røsten Mærøe Telefon: 48 28 57 39 E-post: anne.rosten.maroe@choice.no

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.