Top Print

Top-Print er et profilselskap lokalisert i Hvalstad, Asker. Vi er ett av landets eldste profilselskaper stiftet i 1986. Vår hovedvirksomhet er å hjelpe bedrifter med å oppnå en synlig og tydelig profil ved hjelp av reklameartikler, profilklær og firmagaver. Vi kan hjelpe til med idéer, skisser, produksjon og distribusjon av det meste det går å sette en logo på. Vi har gode lokale leverandører, så vel som gode kontakter i Østen når kvantiteten er større eller noe spesielt skal lages. Ta kontakt på tlf. 66 84 78 79  for nærmere informasjon.

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.