Ecofleet

Ecofleet Systems er et innovativt softwareselskap med hovedkontor i Købehanvn. Vi er en av nordeuropas største leverandører av kjørebøker og flåtestyring. Vi er representert med mer enn 50 tusen enheter i 16 ulike land Våre løsninger: Via en GPS i bilen registreres all kjøring. I vårt online kjørebok program kan man hente ut ulike kjørerapporter, både for eget bruk, samt i forhold til skattemyndighetene. I tillegg kan man altså se bilene på et kart og styre bilparken mest effektiv i forhold til ulike oppdrag, oppgaver, ruter osv. Elektronisk kjørebok gir mange fordeler: - Automatisk ruteregistrering med sortering av privat- og bedriftskjøring - Automatisk utfylling av kjørebok i hht. Skatteetatens krav og retningslinjer - Automatisk utfylling av timelister på kundenivå - Spart tid i forhold til manuelle føring av kjørebok og timelister - Reduserte driftsutgifter og mer effektiv kjøring - Reduksjon i forsikringspremien(Gjelder kun fastmontert) - GPS posisjon av kjøretøyene på et kart med live oppdatering hvert 10 sek. - Mulighet for ulike alarmer og sporing av kjøretøyet - Flåtestyring med mulighet for finne nærmeste bil til en jobb/oppgave - Ruteoptimalisering, få raskeste og korteste vei mellom de ulike rutene Unngå skattesmell og få en bedre hverdag med effektiv kjøring! Vi leverer ulike løsninger både for de som har yrkesbiler med grønne skilter, samt de som kun ønsker en enkel og rimelig elektronisk kjørebok. Gratis MobilApp.

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.