Posten Norge/Bring

Alle Forhandler.no sine medlemmer tilbys: - Rådgivningssamtale på telefon fra konsulent i Posten/Bring - God rabatt på standard listepris på servicepakker og på døren og bedriftspakker og ekspress - God rabatt på standard listepris på stykk og partigods i Norge - Fritak kreditgebyr For øvrig gjelder Posten/Bring sine standard vilkår Rabatt etter denne avtale kan ikke kombineres med andre rabatter For medlemmer med logistikkomsetning på over 200.000 tilbys individuelle forhandlinger. Forhandler.no medlemmer kan ta direkte kontakt med Posten/Bring for å tegne avtale: Tor Bondevik: tlf. 33 12 26 75 / 97 98 16 92 Mail: tor.bondevik@bring.com For nærmere informasjon om avtalen, logg deg inn via Login knappen oppe i høyre hjørne på siden

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.