People4you

Vi bruker vår kompetanse til å skape fleksible bemanningsløsninger samt være en god rådgiver ved rekruttering til faste stillinger. Hos oss er medarbeideren i fokus – vår viktigste ressurs - enten som fast ansatt hos oss eller i oppdrag for en av våre kunder. Innleie Vi tilbyr innleie av kandidater til våre kunder på både lange og korte oppdrag. Dette betyr i praksis at kandidaten blir ansatt i People4you, men arbeider hos våre kunder. Våre kandidater er kvalitetssikret gjennom intervju, referansesjekk og testet av DNV godkjente verktøy ved behov. Våre ansatte har høy kompetanse innenfor utvelgelse av rett til person til rett jobb Rekruttering
  • Riktig utvelgelse av medarbeidere vil alltid gi et konkurransefortrinn. Rekruttering av nye medarbeidere er svært viktig for din bedrift.
  • Utvelgelsen kan gjøres i samarbeid med kunden eller ved at People4you tar seg av hele prosessen.
  • Fast stilling eller utleie? Du kan leie inn en kandidat fra People4you før du tar endelig beslutning om fast ansettelse.
Ta kontakt med Per-Egil Aas på tlf  91 39 74 04 for nærmere informasjon.

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.