Legalis

Advokatfirmaet Legalis AS bistår både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Firmaet får stadig flere kunder og har hatt jevn vekst siden oppstarten. Vi består i dag av 4 advokater, 4 advokatfullmektiger, 1 advokatsekretær og 2 studenthjelpere. Vi legger stor vekt på god service, rask responstid og høy faglig kvalitet på de tjenester som tilbys våre kunder. Samtidig skal våre tjenester foreligge til en rimelig pris. Vi legger vekt på å være løsningsorienterte; en sak kan ofte finne sin løsning uten bruk av kostbare rettssaker. Vårt motto er: Bruk advokaten før du får bruk for advokaten! Vi bistår våre kunder blant annet gjennom møtevirksomhet, oppfølging av saker overfor motpart, kontraktsforhandlinger, prosedyre for alle domstoler etc. I tillegg har vi utviklet et eget kommunikasjonsverktøy for besvarelse av juridiske spørsmål over internett. Vårt utstrakte samarbeid med store organisasjoner og samarbeidspartnere gjør at vi når ut til et stort antall personer og bedrifter i Norge. Ta gjerne kontakt på tlf 22 40 23 00 eller advokat@legalis.no for en uforpliktende samtale.

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.