Interflora

Gjennom vår fordelsavtale med Interflora Norge AL vil medlemmer av Forhandler.no få god rabatt på blomster. Interflora er verdens største og eldste blomsterorganisasjon og består i Norge av ca. 370 fagblomsterhandlere. Hvert sekund året rundt leverer en Interflora-forhandler en blomsterhilsen et eller annet sted i verden! Blomstene kan du bestille direkte på http://www.interflora.no Som medlem av Forhandler.no får du en ekstra rabatt på alle blomster bestilt via nettbutikken. Visste du at for hver blomsterhilsen du sender gir vi kr 2,- til et humanitært formål? På et år blir det ca. kr 450 000.

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.