Hogia Lønn

INNEHOLDER ALT DU TRENGER  Hogias system inneholder alt du trenger i et lønnssystem , og passer like godt for små som mellomstore bedrifter. Det er en grunn til at mer enn 6000 bedrifter i dag får sin lønn ført med et system fra Hogia.  ENKLERE Å LÆRE - BEDRE Å BRUKE  Hogia legger stor vekt på å utvikle brukervennlige system som gjør hverdagen enklere for brukere, og gir bedriftene et godt verktøy for oversikt og kontroll.  SERVICE TIL BRUKERE  Oppfølging og support fra Hogia gir deg som bruker maksimal effektivitet og brukerglede.  HOS HOGIA FÅR DU ALLTID SVAR  Hogia Kundeservice er til for deg som bruker Hogias lønnssystem . Telefonen har åpent hver hverdag hele året i kontorets åpningstid og med kveldsåpent enkelte dager. Fax og e-post hele døgnet.  KAN LØNN  Hogia kundeservice har både praktisk og teoretisk erfaring i føring av lønn og regnskap. Der får du veiledning i bruk av systemet og svar på tekniske spørsmål i tilknytning til installasjon og bruk. Hogia kundeservice er også kjent for sin gode support.  TRYGGHET  Hogia er en anerkjent produsent og leverandør av administrativ programvare. Både produkt og service holder meget høy kvalitet og gir deg som bruker trygghet.  HOGIA LØNNS FILOSOFI ER:  - "å hele tiden finnes på markedet, for i dag og i lang tid fremover gjøre det mulig for et stort antall bedrifter, organisasjoner etc. å håndtere sine lønninger på en enkel, rask og meningsfull måte.

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.