Eneas

Litt om Eneas Med 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet og over 20.000 kunder har Eneas tyngde og kompetanse til å oppnå betydelige besparelser for våre medlemmer. Her er noen spesielt relevante tjenester for våre medlwemmer: Energirevisjon • Eneas kontrollerer nett- og kraftfakturaer og finner feil i over 25% av sine revisjoner • Eneas besørger hele revisjonen og eventuell refusjon etter fullmakt fra kunden • Tjenesten er kostnadsfri i de tilfeller hvor revisjonen ikke medfører noen tilbakebetaling eller besparelse • Honoraret for tjenesten settes til 40% av tilbakebetalt/korrigert beløp (20% rabatt) Samkjøp av kraft • Eneas kjøper inn strøm for over 13.000 bedrifter og sørger for lave og forutsigbare priser • Alle medlemmer av MedtekNorge innrømmes minimum 20% rabatt på honoraret for tjenesten

Bli medlem

Navn *
Etternavn *
Org. nr. *
E-post *
Jeg godtar Medlemskapsbetingelsene *
Les vilkårene
Les vilkårene

1. Endringer

Reglene for medlemskapet kan endres av Forhandler.no AS med tre måneds varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid ligge tilgjengelig på nettsider, og medlemmet plikter å holde seg oppdatert på Forhandler.no disse. Endringer i medlemsforholdet fra medlemmets side skal alltid meddeles skriftlig til Forhandler.no AS.

2. Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig. Medlemskapet er for øvrig uten bindingstid.

3. Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.